Paz Martín, D. «Posición De Prono En Pacientes Con Síndrome De Distrés Respiratorio Agudo Grave: Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. NEJM 2013; 368:2159-68.». Revista Electrónica AnestesiaR, vol. 6, n.º 5, p. 3, doi:10.30445/rear.v6i5.227.