Paz Martín, D. (2013) «Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto: Definición de Berlín: The ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory Distress Syndrome: The Berlin Definition. JAMA 2012;23:2526-33.», Revista Electrónica AnestesiaR, 5(2), p. 2. doi: 10.30445/rear.v5i2.283.