Martínez Hurtado, E. (2015) «Dispositivo de retroalimentación táctil para la aplicación de la maniobra de Sellick: R. J. Taylor, G. Smurthwaite, I. Mehmood, G. B. Kitchen and R. D. Baker. A cricoid cartilage compression device for the accurate and reproducible application of cricoid pressure. Anaesthesia. 2015 Jan;70(1):18-25. doi: 10.1111/anae.12829. Epub 2014 Sep 29. DOI: 10.1111/anae.12829», Revista Electrónica AnestesiaR, 7(7), p. 2. doi: 10.30445/rear.v7i7.279.