Insausti Pacheco, I., Martínez García, E., Roca Amatria, G., & Moret Ruiz, E. (2020). Bloqueo epidural alto por migración de un catéter paravertebral colocado mediante visión directa del cirujano para control analgésico tras toracotomía. Revista Electrónica AnestesiaR, 11(8), 1. https://doi.org/10.30445/rear.v11i8.797