García Martínez, J. A., Benimeli López, M. C., García-Legaz Navarro, F., & García Palenciano, C. (2020). Estatus epiléptico refractario no convulsionante en postoperatorio de pancreatectomía total: A propósito de un caso. Revista Electrónica AnestesiaR, 10(12), 2. https://doi.org/10.30445/rear.v10i12.653