[1]
Paz Martín, D. y Martín Lorenzo, M. del C. 2013. Mortalidad postquirúrgica en Europa: European Surgical Outcome Study Group. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet 2012; 380: 1059-65. Revista Electrónica AnestesiaR. 5, 6 (jun. 2013), 4. DOI:https://doi.org/10.30445/rear.v5i6.305.