1.
García Martínez J, Benimeli López M, García-Legaz Navarro F, García Palenciano C. Estatus epiléptico refractario no convulsionante en postoperatorio de pancreatectomía total: A propósito de un caso. Revista Electrónica AnestesiaR [Internet]. 2ene.2019 [citado 20jun.2019];10(12):2. Available from: http://revistaanestesiar.org/index.php/rear/article/view/653