1.
Eced Sánchez M, Alonso Fernández M, Tejón Pérez G, Álvarez Cebrián MA, Alfaro Martínez V, Garicano Goldaraz C. Bloqueo del plexo cervical superficial para cirugía de resección de glándula paratiroides en régimen ambulatorio. A propósito de un caso. Revista Electrónica AnestesiaR [Internet]. 30sep.2018 [citado 7jul.2020];10(9):1. Available from: http://revistaanestesiar.org/index.php/rear/article/view/619