Errando-Oyonarte, C. L. (2020) «Anestesia en enfermedades raras.», Revista Electrónica AnestesiaR, 12(9). doi: 10.30445/rear.v12i9.860.