García Martínez, J., Benimeli López, M., García-Legaz Navarro, F. y García Palenciano, C. (2019) Estatus epiléptico refractario no convulsionante en postoperatorio de pancreatectomía total: A propósito de un caso, Revista Electrónica AnestesiaR, 10(12), p. 2. doi: https://doi.org/10.30445/rear.v10i12.653.