Domenech de Frutos, Santiago. 2016. «Primeros Auxilios, Aspectos Clave Y Principales Cambios. Conferencia ILCOR 201»5. Revista Electrónica AnestesiaR 8 (7), 3. https://doi.org/https://doi.org/10.30445/rear.v8i7.119.