[1]
García Martínez, J., Benimeli López, M., García-Legaz Navarro, F. y García Palenciano, C. 2019. Estatus epiléptico refractario no convulsionante en postoperatorio de pancreatectomía total: A propósito de un caso. Revista Electrónica AnestesiaR. 10, 12 (ene. 2019), 2. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.30445/rear.v10i12.653.